Reklamácie

1) Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii tovaru dodávaného našou spoločnosťou. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje žiadne zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predajcovi.

2) Záručná doba, platná pre všetky výrobky je 24 mesiacov od dátumu predaja výrobku zákazníkovi.

3) Ak sa počas záručnej doby prejaví na výrobku porucha spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení nasledujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčasť ) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Záruka poskytovaná predajcom sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia ako je uvedené v návode k použitiu, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo doporučený rozsah teplôt či prudkým prechodom teplôt prostredia. Rovnako zaniká nárok na reklamáciu v prípade poškodenia ochranných štítkov umiestnených na vybraných druhoch tovaru.

4) Na všetky kabelky a peňaženky sa záruka 24 mesiacov vzťahuje na funkčnosť, nie však na opotrebenie používaním, napr. nadmerné opotrebenie povrchu atd. Dátum predaja je vyznačený na daňovom doklade (faktúre, dodacom liste).

- 10 denná záruka vrátenia peňazí - záruka spokojnosti
Pri tzv. "fyzicky bezkontaktnom spôsobe dodania".
Ak nebudete spokojný s doručeným tovarom, môžete ho do 10 dní od dodania vrátiť v neporušenom obale, originálne zabalené a v kompletnom balení, tak ako ste ho prevzali, naspäť na našu adresu (je treba priložiť aj doklad zaslaný spoločne s tovarom). Po obdržaní vráteného tovaru Vám bude obratom zaslaná naspäť suma odpovedajúca cene predaného tovaru na Váš účet, ktorého číslo uvediete v reklamačnom liste (návratke).
napr. že po doručení kabely zistíte, že je príliš veľká apod. Vždy sa ale chyba dá napraviť výmenou tovaru. Ak máte nejaké nejasnosti, potom nás kontaktujte.

5) Naša firma sa zaväzuje vybaviť reklamáciu (záručné opravy) do 30-tich pracovných dní od dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie a reklamovaného tovaru (ak posielate tovar poštou, potom začína záručná doba bežať od dňa prevzatia balíčku), pokiaľ sa nedohodne inak s klientom pri vzájomnom súhlase.

Reklamácia musí obsahovať:

- Vypísany reklamačny formulár ( pribalený v zásielke) alebo Vám bude poslaný mailom
- konkrétny popis závady
- kompletný výrobok reklamácie
- adresu kde poslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email na Vás)

Ak reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať.

Ak posielate tovar poštou, prosím pošlite doporučeným listom (popr. balíkom) na nižšie uvedenú adresu. Podací lístok z pošty od tejto zásielky si prosím uschovajte ako doklad o odoslaní tovaru k reklamácii. Nezabudnite si tovar poistiť. Tovar neposielajte dobierkou.

Reklamáciu zasielajte na adresu: Sakypaky.sk, Marek Barochovský, Topoľová 1135/17, 962 31 Sliač, Slovensko

Zobraziť iba:

Máte otázky?

> kontaktný formulár

Alebo zavolajte

0911 383 449
Vybavovanie objednávok

0908 967 740
prosíme volať
po 14:00

10 dní

Na vrátenie tovaru
máte až 10 dní

24 mesiacov

Je záruka na u nás zakúpený tovar

darček

Ku každej kabelke je mini darček!