Slovak versionEnglish version

Nádejná náhrada JPEG-u, formát HEIF,...
23. 5. 2018 (14:47)

Nádejná náhrada JPEG-u, formát HEIF, pridaný do populárneho grafického editora Gimp

THR Systems a. s.
Jilemnického 3
960 01 Zvolen
tel.:+421 45 5400 770
fax: +421 45 5400 770
info@thr.sk

Pobočka Bratislava
THR Systems a. s.

Čapkova 2
811 04 Bratislava 1
tel.: +421 650 52 00 15
info@thr.sk

Pobočka Nové Zámky
THR Systems a. s.

Turecká 36
940 61 Nové Zámky
tel.: +421 650 52 00 33
info@thr.sk